O projektu:


NAZIV PROJEKTA: „Pomažem drugima – pomažem sebi III”

NAZIV PROGRAMA: Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III

NOSITELJ PROJEKTA: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Karlovac

PERIOD PROVEDBE PROJEKTA: 28.07.2022. – 28.03.2023.

UPRAVLJAČKO TIJELO (UT): MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOG SUSTAVA,  OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 2 (PT2): HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE, URED ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROJEKATA EUROPSKE UNIJE

FINANCIRANJE: Bespovratna sredstva 100%, PROJEKT FINANCIRAN 85%  IZ  EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA (ESF) – OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., TE SA 15% SREDSTAVA IZ  DRŽAVNOG PRORAČUNA

VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.477.900,00 HRK

PROJEKTNI PARTNERI: Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Karlovac, Centar za socijalnu skrb Karlovac, Grad Karlovac, Hrvatski Crveni križ Općinsko društvo Crvenog križa Vojnić i Općina Draganić

PROJEKTNO PODRUČJE: Grad Karlovac i općine Lasinja, Draganić i Vojnić

CILJ PROJEKTA: Zapošljavanje 30 žena pripadnica ranjivih skupina i povećanje razine kvalitete života najmanje 180 starijih i nemoćnih osoba na projektnom području te poticanje socijalne uključenosti žena pripadnica ranjivih skupina kroz povećanje njihove zapošljivosti stjecanjem radnog iskustva i povećanjem kompetencija. Projekt doprinosi rješavanju problema dugotrajne nezaposlenosti žena pripadnica ranjivih skupina u Karlovačkoj županiji na području Grada Karlovca, te Općina Vojnić, Draganić i  Lasinja.

www.strukturnifondovi.hr 
www.esf.hr
PartneriHrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Karlovac


• Sudjelovanje u identifikaciji žena iz ciljne skupine

• Suradnja s ostalim partnerima na ProjektuCentar za socijalnu skrb Karlovac


• Identifikacija korisnika usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju

• Sudjelovanje u definiranju kriterija za odabir korisnika usluge

• Suradnja s ostalim partnerima na Projektu
Grad Karlovac


• Suradnja pri identifikaciji ciljne skupine i korisnika pomoći u kući putem svojih službi, mjesnih odbora i gradskih četvrti

• Priprema i provedba postupaka javne nabave

• Provođenje elemenata vidljivosti i promocije Projekta

• Suradnja s ostalim partnerima na ProjektuHrvatski Crveni križ Općinsko društvo Crvenog križa Vojnić


• Organizacija dnevnih aktivnosti žena koje će raditi na području općine Vojnić

• Kontrola kvalitete pružene usluge krajnjim korisnicima

• Suradnja s ostalim partnerima na ProjektuOpćina Draganić• Pomoć u identifikaciji ciljanih skupina i krajnjih korisnika na području Draganića.
Vijesti i događanja

  
KONTAKTNE INFORMACIJE


Hrvatski Crveni križ                   Gradsko društvo Crvenog križa Karlovac

Adresa: Smičiklasova 25, 47000 Karlovac

IBAN: HR8024000081190004317 KABA

IBAN: HR5324020061100655358 ERSTE

OIB: 28344176103

Telefon: 047/422-586

Telefax: 047/ 422-998

ZA VIŠE INFORMACIJA 

e-mail: zazeli.karlovac@gmail.com

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Gradskog društva Crvenog križa Karlovac

Izradu internet stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda